ΓΕΡΑΝΙ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Επωνυμία Νομική ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
 • Δραστηριότητα Παραγωγή & εμπορία αναψυκτικών
 • Έτος ίδρυσης 1928
 • Οδός / αρ. Λ. Κων. Καραμανλή 318
 • Περιοχή Αγροκήπιο
 • Πόλη Χανιά
 • Τ.Κ. 73100
 • Δήμος Χανίων
 • Τηλ. (κέντρο) 28210 99951
 • Fax 28210 99954
 • Ιστότοπος www.gerani-softdrinks.gr