Διακεκριμένο Πρόγραμμα

1.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ"
diakekrimeno 1.1 Δημοσίευση της ταυτότητας της επιχείρησης( στοιχεία διεύθυνσης & επικοινωνίας)
1.2 Δημοσίευση του λόγοτυπου της επιχείρησης
1.3 Πρόσθετα πεδία ταυτότητας (διεύθυνση εργοστασίου κ.λ.π.).
1.4 Λειτουργία συνδέσμου (link) με το ιστότοπο της επιχείρησης.
1.5 Ενεργοποίηση e-mail για αποστολή.
1.6 Αναλυτική Παρουσίαση της επιχείρησης με τίτλους και ενότητες (Tabs & Slides)
1.7 Απεριόριστη δημοσίευση φωτογραφιών
1.8 Εφορμογή εταιρικής ταυτότητας στην παρουσίαση της επιχείρησης
1.9 Ενεργοποίηση λειτουργιών SEO για υψηλή ερευτηρίαση σε Google, Yahoo κ.α.
από 44 ευρώ/μήνα 2.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"
επισκεφτείτε την σελ. 2.1 Δημοσίευση προϊόντων χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
Κόστος "ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ" 2.2 Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων με πεδία και κείμενα.
2.3 Λειτουργία συνδέσμου (links) με τον ιστότοπο της επιχείρησης
2.4 Ενεργοποίηση λειτουργιών SEO για υψηλή ερευτηρίαση σε Google, Yahoo κ.α.
3.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΘΡΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"
Ενημερωθείτε επίσης 3.1 Δημοσίευση Δελτίων Τύπου χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
για τα προγράμματα : 3.2 Δημοσίευση άρθρων & θεμάτων χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
basiko eteriko
3.3 Συμμετοχή στο TOP 100 των Επιχείρησεων.
3.4 Συμμετοχή στο TOP 100 των Προϊόντων.
4
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (e-NEWSLETTER)
4.1 Παρουσίαση στο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΟ ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter)
4.2 Παρουσίαση στο ΜΗΝΑΙΟ ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter)
5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ / ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (e-Mail)
5.1 Αποστολή e-mail με αποκλειστικό παρουσίαση/περιεχόμενο της επιχείρησης

Το Πρόγραμμα συνοδεύεται από μία διαρκή Υποστήριξη έτσι ώστε η επικοινωνία σας να είναι αδιάκοπη, 360 ημέρες τον χρόνο.