ΑΡΚΑΔΙ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Δραστηριότητα Σουπονοποιία
  • Περιοχή Σπασμένη Πέτρα
  • Πόλη Ασπρόπυργος
  • Δήμος Ασπροπύργου
  • Τηλ. (κέντρο) 210 3211057
  • Fax 210 3216343
  • Ιστότοπος www.arkadishoap.gr
  • Προϊόντα Φυσικά σαπούνα ελαιολάδου σε πλάκες. Φυσικό Απορρυπαντικό πλυντηριου. Μαλλακτικό και υγρό ρούχων.