Εταιρικό Πρόγραμμα

1.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ"
eteriko 1.1 Δημοσίευση της ταυτότητας της επιχείρησης( στοιχεία διεύθυνσης & επικοινωνίας)
1.2 Δημοσίευση του λόγοτυπου της επιχείρησης
1.3 Πρόσθετα πεδία ταυτότητας (διεύθυνση εργοστασίου κ.λ.π.).
1.4 Λειτουργία συνδέσμου (link) με το ιστότοπο της επιχείρησης.
1.5 Ενεργοποίηση e-mail για αποστολή.
1.6 Κείμενο Παρουσίασης της επιχείρησης έως 350 λέξεις
1.7 Δημοσίευση φωτογραφιών έως 10
από 30 ευρώ/μήνα 2.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"
επισκεφτείτε την σελ. 2.1 Δημοσίευση προϊόντων χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
Κόστος "ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ" 2.2 Αναλυτική παρουσίαση προϊόντων με πεδία και κείμενα.
2.3 Λειτουργία συνδέσμου (links) με τον ιστότοπο της επιχείρησης
3.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΘΡΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"
Ενημερωθείτε επίσης 3.1 Δημοσίευση Δελτίων Τύπου έως 5 / μήνα
για τα προγράμματα : 3.2 Δημοσίευση άρθρων & θεμάτων έως 1 / μήνα
basiko diakekrimeno
4
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (e-NEWSLETTER)
4.1 Παρουσίαση στο ΜΗΝΑΙΟ ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter)

Το Πρόγραμμα συνοδεύεται από μία διαρκή Υποστήριξη έτσι ώστε η επικοινωνία σας να είναι αδιάκοπη, 360 ημέρες τον χρόνο.