Η Επιτροπή κατά των φορολογικών διακρίσεων που πλήττουν την κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ

Στο πλαίσιο μιας στοχοθετημένης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η Επιτροπή, πρόκειται να εξεταστούν διεξοδικά οι φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχουν διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ που μετακινούνται. Η εξέταση θα επεκταθεί τόσο στα οικονομικώς ενεργά άτομα, όπως οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και στα μη ενεργά, όπως οι συνταξιούχοι. Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει και ολοκληρώνει προηγούμενη εξέταση η οποία κάλυψε τη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών εργαζομένων

Η κινητικότητα των εργαζομένων είναι αποδεδειγμένα καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη. Στην ΕΕ-15, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά σχεδόν 1% ως αποτέλεσμα της κινητικότητας που σημειώθηκε μετά τη διεύρυνση της ΕΕ (2004-2009).

Ωστόσο, τα φορολογικά εμπόδια παραμένουν ένας από τους βασικούς παράγοντες που αποτρέπουν τους πολίτες της ΕΕ από το να αφήνουν τη χώρα τους και να αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος. Φορολογικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στο κράτος διαμονής.
Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα προβεί εντός του 2014 σε διεξοδική αξιολόγηση των φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσο αυτά θέτουν σε μειονεκτική θέση τους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ. Εφόσον διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών της ΕΕ, η Επιτροπή θα τις επισημάνει στις εθνικές αρχές και, στη συνέχεια, θα καλέσει τις εν λόγω αρχές να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εάν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, η Επιτροπή θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των συγκεκριμένων κρατών μελών.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.