13 Ιαν 2013
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα…
13 Ιαν 2013
Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ετών 10/2008-03/2011 (χρονικό διάστημα 01/10/2008-31/03/2011) Στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου…
13 Ιαν 2013
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Η δράση περιλαμβάνει 293 προγράμματα…
13 Ιαν 2013
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών - τεχνικών έργων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Η δράση περιλαμβάνει 317 προγράμματα κατάρτισης,…
13 Ιαν 2013
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Η δράση περιλαμβάνει 158 προγράμματα κατάρτισης στον τουρισμό, που…