11 Σεπ 2013
Νέο χαμηλότοκο δάνειο για την κάλυψη προσωπικών αναγκών με προσημείωση ακινήτου προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν φθηνή ρευστότητα αξιοποιώντας την περιουσία τους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι Δικαιούχοι του δανείου είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και…
11 Σεπ 2013
Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες…
25 Μαϊ 2013
Νέα δράση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη άνεργων νέων αγροτών αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της δράσης η Τράπεζα θα διαθέσει 5.000 στρέμματα αγροτικής γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35…
25 Μαϊ 2013
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα επιταγής (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας. Ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής ήταν 126.520, κατά 3,6 φορές μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα επελέγησαν 35.000 άνεργοι νέοι. Η μοριοδότηση…
25 Μαϊ 2013
Την εφαρμογή προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για 100.000 δικαιούχους ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η υλοποίηση του προγράμματος δαπάνης 10 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί από τον Νέο…