18 Φεβ 2013
Υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της «ΕΤΕΑΝ» η απόφαση – συμφωνία, βάσει της οποίας ενεργοποιείται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ταμείου, η χρηματοδότηση επενδύσεων στο γεωργικό τομέα. Σκοπός του ΕΤΕΑΝ δεδομένης της οικονομικής κρίσης, που…
14 Φεβ 2013
Υπογράφηκε η 2η Προκήρυξη για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική…
11 Φεβ 2013
Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου 4 %) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανακοίνωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος και…
10 Φεβ 2013
Κονδύλια ύψους 65 εκατ. ευρώ (με εθνική και κοινοτική συμμετοχή) στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας είναι διαθέσιμα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως ανακοινώθηκε στις 7/2/13, υπογράφηκε η δεύτερη…
28 Ιαν 2013
Πρόγραμμα για 50.000 νέες θέσεις εργασίας στους Δήμους προωθείται από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας στου νέους, που ξεπερνά το 57%. Το πρόγραμμα αφορά νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών, οι οποίοι είναι κατά προτεραιότητα άνεργοι…