22 Δεκ 2012
Συμβουλευτικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ για την υποστήριξη μια νέας επιχείρησης προσφέρει το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Όμιλος Libra για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Ηellenic Initiative), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με σκοπό την ενθάρρυνση της…
15 Δεκ 2012
Ο Διαγωνισμός  «Καινοτομία - Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.  Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να…
15 Δεκ 2012
Μέτρα για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού περιλαμβάνονται σε  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Ειδικότερα:  Μειώνεται το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ σε 24.000…
10 Δεκ 2012
Ο Διαγωνισμός «Καινοτομία - Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» όπως αυτές ορίζονται παρακάτω. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να…

Σελίδα 7 από 7