13 Ιαν 2013
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Ποιους αφορά Στο πρόγραμμα…
13 Ιαν 2013
Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο σύστημα 4 του ΕΣΣΕΕΚΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής».Σκοπός του συστήματος αυτού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κατάρτιση, η επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού η…
13 Ιαν 2013
Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με έμφαση (αυξημένη επιχορήγηση) στις ακόλουθες ειδικές ομάδες ανέργων: Nέοι έως 30…

Σελίδα 5 από 5